Chcete poradiť ako si vybudovať optickú infraštruktúru, širokopásmový prístup na internet ?
TELEFÓN +421 2 4363 1260

Služby

Spracujeme vám návrhy výstavby telekomunikačnej infraštruktúry v rozsahu :

Inžinierska činnosť

 • územno právne konanie pre výstavbu trás optickej infraštruktúry,
 • ohlásenie drobných stavieb pre bezdrôtové RR spoje

Konzultačná činnosť

 • Informačné technológie
 • strategický rozvoj pre telekomunikačné infraštruktúry
 • strategický rozvoj pre telekomunikačné siete
 • strategický rozvoj pre kostrové optické siete
 • strategický rozvoj pre širokopásmový prístup

Študie - prognózy

 • rozvoj telekomunikačnej infraštruktúry
 • širokopásmový prístup na internet - Broadband
 • strategický rozvoj telekomunikačných sietí
 • využitie kostrových optických sietí
 • modely poskytovania telekomunikačných služieb
 • modely širokopásmových prístupových optických sietí
 • modely širokopásmových prístupových bezdrôtových sietí

Správa strechy SvF STU Bratislava

 • Správa antén na streche SvF STU Bratislava
 • Spoločnosť TelTemp má na starosti technickú správu strechy SvF STU Bratislava pre výstavbu anténnych systémov v zmysle prevádzkového poriadku SvF STU

OPTICKÉ KÁBLE - OPTICKÉ SIETE

 • Projekty výstavby optických prístupových sietí FTTx
 • Projekty výstavby optických metropolitných sietí
 • Projekty výstavby optických káblov
 • Inžinierska činnosť výstavby optických káblov
 • Prognózy využitia optických káblov
 • Oponentská činnosť výberov optických káblov

BEZDRÔTOVÉ SPOJE A MOBILNÉ SIETE

 • Štúdie a konzultačná činnosť
 • Projekty
 • Inžinierska činnosť
 • Autorský dozor
 • Analýza a vizualizácia šírenia rádiových signálov nad zemským povrchom

SIETE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ

 • Štúdie a prognózy
 • Plánovanie
 • Konzultácie
 • Projekty
 • Inžinierska činnosť
 • Autorský dozor
Notice: Undefined index: button in on line 162