Chcete poradiť ako si vybudovať optickú infraštruktúru, širokopásmový prístup na internet ?
TELEFÓN +421 2 4363 1260

Optické siete, RR spoje, Broadband, Projekty, Štúdie

PORADÍME VÁM

ktoré procesy tvoria činnosti prípravy telekomunikačných stavieb, ktoré musia byť v ich príprave dodržané a ktoré dokumenty pre ich realizáciu musia byť vypracované

.

POMÔŽEME VÁM

návrhnúť technické riešenie telekomunikačnej stavby, vybaviť územné rozhodnutie a ohlásenie drobnej stavby

VYPRACUJEME VÁM

postup pre výstavbu telekomunikačnej stavby, zabezpečíme potrebné dokumenty, vypracujeme realizačný projekt, realizačnú štúdiu pre Broadband

PRIPRAVÍME VÁS

aby sa stavba dobre pripravila, aby sa kvalitne realizovala a načas odovzdala do užívania

Adresa spoločnosti


Firma: TelTemp, spol. s r. o.
Adresa:Tomášikova 10/G
 821 03 Bratislava
   
Mobil: tel.: + 421 2 4363 1260
  
Email: info@teltemp.sk