Chcete napredovať smerom ku gigabitovej spoločnosti ?

Referencie

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Ministerstvo financií SR
 • Ministerstvo zahraničných vecí SR
 • Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR
 • Úrad vlády SR
 • Holandské velvyslanectvo
 • USA veľvyslanectvo
 • KPMG
 • OCTIGON
 • Pricewaterhouse Coopers,
 • Ernst&Young,
 • Deloitte&Touch
 • WOOD & Company
 • Alcatel-Lucent
 • Dopravný podnik BA
 • Magistrát hl.m.SR
 • Slovenský plynárenský priemysel
 • Telefonica 02
 • Orange Slovensko
 • Slovak Telekom
 • Slovenská technická univerzita
 • Univerzita Komenského
 • Bratislavská Tepláreň
 • Transpetrol
 • Transtel
 • SITEL
 • Váhostav
 • ASSET Bratislava
 • Rádio EXPRES
 • Coca-Cola
 • Poštová banka
 • Tatrabanka
 • Istrobanka
 • Všeobecná úverová banka
 • Slovenská sporiteľňa
 • Československá obchodná banka
 • Creditanstaldt
 • City Bank