Chcete napredovať smerom ku gigabitovej spoločnosti ?

Služby

Služby zamerané na plánovanie a výstabu telekomunikačnej infraštruktúry a v súčasnosti na siete elektronických komunikácií                   

Inžinierska činnosť

 • územno právne konanie pre výstavbu trás optickej infraštruktúry,
 • ohlásenie drobných stavieb pre bezdrôtové RR spoje

Konzultačná činnosť

 • strategický rozvoj pre siete elektronických komunikácií NGN, VHCN
 • strategický rozvoj pre telekomunikačné infraštruktúry 
 • strategický rozvoj pre širokopásmový prístup NGA,VHCN

Študie - prognózy

 • strategický rozvoj  sietí elektornických komunikácií smerom k európskej gigabitovej spoločnosti
 • rozvoj telekomunikačnej infraštruktúry 
 • širokopásmový prístup na internet - Broadband /NGA, VHCN/
 • využitie optických sietí
 • modely poskytovania  služieb elektronických komunikácií
 • modely širokopásmových prístupových optických sietí
 • modely širokopásmových prístupových bezdrôtových sietí

Správa strechy SvF STU Bratislava

 • Správa antén na streche SvF STU Bratislava
 • Spoločnosť TelTemp má na starosti technickú správu strechy SvF STU Bratislava pre výstavbu anténnych systémov v zmysle prevádzkového poriadku SvF STU

OPTICKÉ KÁBLE - OPTICKÉ SIETE

 • Projekty výstavby optických prístupových sietí FTTx
 • Projekty výstavby optických metropolitných sietí
 • Projekty výstavby optických káblov
 • Inžinierska činnosť výstavby optických káblov
 • Prognózy využitia optických káblov
 • Oponentská činnosť výberov optických káblov

BEZDRÔTOVÉ SPOJE A MOBILNÉ SIETE

 • Štúdie a konzultačná činnosť
 • Projekty
 • Inžinierska činnosť
 • Autorský dozor
 • Analýza a vizualizácia šírenia rádiových signálov nad zemským povrchom

SIETE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ

 • Štúdie a prognózy
 • Plánovanie
 • Konzultácie
 • Projekty
 • Inžinierska činnosť
 • Autorský dozor

 Aktuálne poskytujeme len konzultačné služby, spracovanie štúdií a správu strechy na SvF STU